Za jedan rad može se prijaviti maksimalno tri autora. U prijavi stoga možete popuniti obrazac ovisno o broju autora.