Paolo Mancini

Paolo Mancini je profesor na Odsjeku političkih nauka Sveučilišta u Peruggi. Njegova su istraživanja uglavnom usredotočena na političku komunikaciju u komparativnoj perspektivi. Autor je mnogih knjiga na engleskom i talijanskom jeziku. Knjiga koju je napisao s Danom Hallinom, „Usporedba medijskih sustava. Tri modela medija i politike“ osvojila je nekoliko nagrada i prevedena je na mnoge jezike. Mancini je član Međunarodnog udruženja za komunikaciju i 2019. godine primio je nagradu za karijeru Murray Edelman od odjela za političku komunikaciju Američkog udruženja za politologiju (APSA). Iste godine Mancini je dobio titulu „počasnog doktora“ Sveučilišta Midsweden u Sundsvallu.

Nina Springer

Nina Springer (dr. sc., LMU München) izvanredna je profesorica na Odsjeku novinarstva Sveučilišta Södertörn u Stockholmu u Švedskoj. Njezino se istraživanje razvija oko komentara korisnika na internetu: istražila je motive komentatora te doprinose promatranju raznolikosti, kao i upotrebu komentara i njihov utjecaj na publiku i novinare. Njezin najnoviji rad usredotočen je na tamnu stranu komentara: kako uznemiravanje i govor mržnje utječu konkretno na novinarke ili kako se teorije zavjere oko bolesti Covid-19 šire među zajednicama komentatora te kako im se one suprotstavljaju. Nina najviše radi komparativno i kolektivno. Bila je gost predavač na Sveučilištu u Helsinkiju, na Nacionalnom sveučilištu u Singapuru i na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu. Supredsjedala je i predsjedala Odjelom za novinarstvo njemačkog Udruženja za komunikaciju (2016.-2018., 2018.-2020.) te obnašala dužnost tajnice Odjela za novinarstvo Međunarodnog udruženja za komunikaciju (2017.-2019.). Prije nego što se pridružila Sveučilištu Södertörn, profesorica Springer je zimski semestar 2017./18. provela kao gost istraživač u Centru za internet i društvo Berkman Klein na Sveučilištu Harvard.