Rok za prijavu sažetaka za konferenciju „Komentari, govor mržnje, dezinformacije i regulacija javne komunikacije“ produžuje se do 15. lipnja 2021. godine. Prijava mora sadržavati: podatke o autor/autorima (kontakt, radno mjesto) i Sažetak od 350 riječi na hrvatskom s prijevodom na engleski jezik. Strani autori trebaju dostaviti Sažetak samo na engleskom jeziku.

Obrazac za prijavu nalazi se na poveznici PRIJAVA.