KOMENTARI, GOVOR MRŽNJE, DEZINFORMACIJE I REGULACIJA JAVNE KOMUNIKACIJE

MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA

Zagreb, hotel Sheraton, 16. i 17. rujna 2021.

Tehnološki razvoj donio je ubrzano i jednostavno širenje govora u profesionalnoj i građanskoj komunikaciji. Digitalni javni prostor je prostor demokratskih sloboda za svakog pojedinca, ali je to često prostor brojnih dezinformacija i lažnih vijesti, zabrinjavajućeg uvredljivog govora te diskriminirajućeg govora usmjerenog na etničke, vjerske, seksualne i druge manjine, imigrante i različite ranjive skupine. Komentari čitatelja mogu biti važan oblik argumentirane građanske rasprave, ali su također i mjesto na kojem građani izražavaju napadačke, huškačke ili uvredljive stavove prema drugima ili pak koriste govor mržnje. S tim se fenomenom digitalne komunikacije susreću i na različite im se načine pokušavaju odupirati kako mediji tako i ostali poslovni subjekti na internetu. U pitanjima između slobode govora i cenzure javnog govora odvija se svakodnevna intelektualna borba za pravo na informaciju, slobodu medija, neutralnost interneta. Kako naše zakonodavstvo treba u tome sudjelovati, kakva su iskustva različitih nacionalnih zakonskih regulativa. Što uključuje borba protiv dezinformacija i govora mržnje, je li ta borba multidimenzionalni zadatak u vremenu digitalne komunikacije, koje su strategije prihvatljive, koji dionici  bi trebali biti uključeni i koje mjesto pripada samoregulaciji, a koje regulatornom sustavu?

Teme koje će se obrađivati:

 • Pravni aspekti i sloboda govora u regulaciji javne komunikacije
 • Borba protiv dezinformacija
 • Govor mržnje u javnom medijskom prostoru
 • Govor mržnje u komentarima građana
 • Komentari čitatelja kao oblik političke participacije 
 • Utjecaj komentara građana na novinarsku profesiju
 • Utjecaj komentara građana na poslovanje u turizmu i ostale profesije
 • Uloga samoregulacije u reguliranju dezinformacija i neprihvatljivih oblika govora
 • Metodološki pristupi u znanstvenim istraživanjima dezinformacija i komentara na internetu (big data) 
 • Mrežni alati za prikupljanje, analizu i vizualizaciju internetskih oblika diskursa
 • Analiza sentimenta u uvredljivom i vrijeđalačkom govoru prema ranjivim skupinama

ORGANIZATORI:
Agencija za elektroničke medije: www.aem.hr 
Medijska istraživanja: www.mediaresearch.cro.net

SUORGANIZATOR:
Znanstveno vijeće za kazalište, film, radio i televiziju Hrvatske akademije znanosti i umjetnost: www.info.hazu.hr/hr/